menu
nagłówek | header | image

Program

07.45-08.45
Rejestracja uczestników
08.45-09.00
Powitanie
09.00-10.40 - Sesja I
Przewodniczący: prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz, prof. dr hab. Ewa Mojs
09.00-09.20
Małgorzata Lisik
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - podłoże genetyczne
09.20-09.40
Ewa Emich-Widera
ADHD zespół polietiologiczny i wymagające wielodyscyplinarnego wsparcia
09.40-10.00
Ewa Pilarska
Zaburzenia współistniejące w ADHD - ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurologicznych
10.00-10.20
Anna Kowalska
Podłoże genetyczne zespołu Tourett´a - wspólne geny w zróżnicowanej etiologii choroby tików, ADHD i autyzmu
10.20-10.40
Sebastian Zbitkowski, Sylwia Maćkowiak, Renata Turska-Malińska
Dziecko z zespołem Angelmanna opóźnione psychomotorycznie, a jednak nadpobudliwe
10.40-11.00
Przerwa kawowa
11.00-12.55 - Sesja II
Przewodniczący: dr hab. Ewa Pilarska, dr hab. Tomasz Hanć
11.00-11.20
Antoni Pyrkosz, Ewa Jamroz
Neurobiologiczny aspekt zaburzeń ADHD
11.20-11.40
Tomasz Hanć
O wzajemnych powiązaniach między ADHD i otyłością: implikacje do terapii
11.40-12.00
Marta Kulpa, Agnieszka Chmielewska, Krzysztof Owczarek
Współwystępowanie zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami typu ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - doświadczenia terapeutyczne
12.00-12.20
Katarzyna Majewska, Andrzej Kędzia
Czynność układu dokrewnego a nadpobudliwość u dzieci
12.20-12.40
Anna Kostiukow
Ocena stresu rodzicielskiego wśród rodzin z dzieckiem z ADHD i ze spektrum autyzmu oraz jego wpływ na funkcjonowanie społeczne
12.40-12.55
Mikołaj Kokot, Justyna Kokot
Prezentacja testu MOXO do diagnozowania ADHD
12.55-13.45
Lunch
13.45-16.15 - Sesja III
Przewodniczący: dr hab. Ewa Emich-Widera, dr hab. Agnieszka Słopień
13.45-14.05
Ewa Mojs
ADHD u dorosłych - ewolucja objawów
14.05-14.25
Bartosz Piasecki
Nieadaptacyjne schematy emocjonalne u osób z ADHD
14.25-14.45
Marcin Żarowski
Problemy ze snem w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
14.45-15.05
Katarzyna Połatyńska, Janusz Wendorff, Łukasz Przysło
Zastosowanie badania elektroencefalograficznego w opiece nad dzieckiem z zespołem hiperkinetycznym i deficytem koncentracji uwagi
15.05-15.20
przerwa kawowa
15.20-15.40
Agnieszka Słopień
Postępowanie terapeutyczne w ADHD
15.40-15.55
Bernard Dżumaga
Zaburzenia z kręgu ADHD - zastosowanie kwasów tłuszczowych omega-3/omega-6
15.55-16.15
Wojciech Strzelecki
Zastosowanie muzykoterapii w ADHD
16.15-16.25
Zakończenie konferencji
aktualizacja: 2018-09-27