menu
nagłówek | header | image

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję nt. "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące".
"ADHD - Attention Deficit Psychohyperactivity Disorder and coincidental disfunctions/disorders"

Konferencja organizowana jest przez Zespół Zadaniowy Neurologii Dziecięcej Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrę i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Jest współfinansowana z funduszy na Działalność Upowszechniającą Naukę PAN.

Konferencja dedykowana jest lekarzom, psychologom, nauczycielom i rodzicom dzieci chorych.

Zwracamy się do Państwa o zgłaszanie propozycji wykładów lub doniesień naukowych na powyższy temat, podając tytuł zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Zgłoszenia wystąpień naukowych prosimy dokonywać drogą mailową na adres: ewamojs@ump.edu.pl

Przewidujemy opublikowanie wystąpień w formie wieloautorskiej monografii.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie okazją do wymiany poglądów naukowych, a także integracją środowisk i działań instytucji zajmującymi się dziećmi i młodzieżą z ADHD.

Łączymy wyrazy szacunku

prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz
Przewodnicząca
Zespołu Zadaniowego Neurologii Dziecięcej
Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
prof. dr hab. Ewa Mojs
Sekretarz
Zespołu Zadaniowego Neurologii Dziecięcej
Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

Patronat Honorowy

logo PAN
Wiceprezes
Polskiej Akademii Nauk
prof. Stanisław J. Czuczwar
logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
logo WIL
Wielkopolska
Izba
Lekarska

Organizatorzy

  • Zespół Neurologii Dziecięcej Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk
  • Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Sponsorzy

aktualizacja: 2018-09-27